Uitvoeringsplan huishoudelijk afval: openbaar onderzoek

Gepubliceerd op woensdag 16 januari 2019 15.52 u.
Er loopt nog tot 13 maart een openbaar onderzoek naar de voorstellen van de OVAM voor aanpassingen aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

De Vlaamse regering baseerde zich bij de opmaak van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, in september 2016, op de Belfius-cluster die dateerde uit 2007. Iedere Vlaamse gemeente is in deze clustering ingedeeld. Doelstelling van het Uitvoeringsplan is restafval op maat van de gemeentes. 

Gewijzigde restafvaldoelstellingen

Via actie 4 gaf het Uitvoeringsplan al aan dat, zodra de Belfius-bank de indeling van de clusters zou actualiseren, het effect op de doelstellingen zou moeten bestudeerd worden. Op 14 maart 2018 publiceerde de Belfius-bank zijn nieuwe indeling van gemeenten in clusters. De OVAM evalueerde het gebruik van de clusters en rekende ook het effect van de nieuwe clustering door op de te behalen restafvaldoelstellingen. De nieuwe clustering betekent dat de restafvaldoelstelling voor heel wat gemeenten licht tot stevig wijzigt. Daarom zal de OVAM een aanpassing van het plan voorstellen aan de Vlaamse regering. Voor stad Genk verandert er niets.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek van deze planwijziging loopt van 14 januari tot en met 13 maart 2018. In deze periode zijn de gewijzigde teksten voor iedereen ter inzage, en heeft iedere gemeente het recht om bezwaren of opmerkingen in te dienen. Dit via e-mail of per post: plan@ovam.be of OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 

Huishoudelijk afval - planaanpassing 2018