Van wijkontwikkeling naar Gebiedsgerichte Werking

Gepubliceerd op donderdag 2 december 2021 10.13 u.
Al 25 jaar zet Genk wijkmanagers in om het samenleven en de leefbaarheid in de Genkse wijken te versterken. Langzaam groeide het team uit van twee naar zeven wijkmanagers en werd het een stadsbrede gebiedsgerichte werking. Tijd voor een nieuwe kennismaking.

HOE HET OOIT BEGON

Het verhaal van de Genkse wijkmanagers start in 1995. De gevolgen van de mijnsluitingen waren fel voelbaar en de nood om de wijken te versterken was groot. Het stadsbestuur startte met een experimenteel project. Eerst trok het twee wijkmanagers aan om het samenleven te bevorderen en de betrokkenheid van de bewoners te verhogen in Winterslag 2 en 4, en in Nieuw-Sledderlo. Al snel kwamen er nog drie wijkmanagers bij voor Waterschei, Zwartberg en Kolderbos.

30 WIJKEN EN 8 STADSDELEN

De wijkmanagers werden steeds meer zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk. Ze bouwden een uitgebreid netwerk uit in hun wijk. Van dagelijkse contacten met buurtwerkers, samenwerking met andere organisaties, tot het op pad gaan met en luisteren naar bewoners. “Onze aanpak loont en het takenpakket is ook ruimer geworden“, zegt Dirk Habils die het team aanstuurt. “We hebben onze werking nu ingedeeld in acht stadsdelen die de dertig Genkse wijken omvatten. Op die manier houden we de vinger aan de pols in elk deel van Genk. Onze naam is ondertussen veranderd van Dienst Wijkontwikkeling naar Dienst Gebiedsgerichte Werking, binnen de sector Mens & Samenleving. Elk stadsdeel heeft een
basispakket aan diensten en waar nodig breiden we dat uit met de inzet buurtopbouwwerk, straathoekwerk, gemeenschapswachten en meer.”

NIEUWE FOCUS

Een logische stap voor deze dienst die de focus nu verlegt naar ‘samen Genk versterken’. De stad wil niet beheersen, maar eerder begeesteren. “Uiteraard blijven we onze projectmanagementrol opnemen. Wanneer grote projecten naar een wijk komen, zoals Lo 2020 in Sledderlo of recent de mastervisie voor Kolderbos, zijn wij het aanspreekpunt. Maar terwijl we vroeger soms de initiatieven uit de wijk zelf uitvoerden, proberen we Genkenaren
hun ideeën of projecten ook zelf te laten uitwerken”, verduidelijkt Dirk. “Dat doen we onder meer via de burgerbudgetten die in 2021 voor het eerst toegekend zijn en bij ons gecoördineerd worden. Ook het woonwagenterrein Horensberg is nu een onderdeel van de Gebiedsgerichte Werking.”

VERTROUWDE EN NIEUWE GEZICHTEN

Wijkbureaus en wijkcentra zijn een belangrijke uitvalsbasis voor de wijkmanagers en de gebiedsgerichte werking. “Ze zijn een trefpunt voor bewoners en wijkmanagers, maar ook andere partners maken er gebruik van. In een aantal wijken worden ze ook gebruikt als buurthuis. Sinds corona merken we nog meer hoe belangrijk een wijkbureau is om dichtbij de mensen te zijn”, aldus onze wijkmanagers.

Op de nieuwe wijkmanager voor Genk-Midden na, is het team Gebiedsgerichte Werking voltallig. In het team zijn er veel vertrouwde maar ook nieuwe gezichten. Wie uitgebreider kennis wil maken kijkt op www.genk.be/gebiedsgerichtwerken

Foto: Team Gebiedsgerichte Werking

Onderaan: Dirk Habils (diensthoofd Gebiedsgerichte Werking), Daan Symons (wijkmanager), Joachim Nijs (wijkmanager), Fien Parre (beheer woonwagenterrein), Kirsten De Weyer (medewerker administratie), Annelies Hermans (wijkmanager) Bovenaan: Roel Rabijns (coördinator Burgerbudget Genk), Sien Willemans (wijkmanager), Liesbeth Arits (wijkmanager), Luc Dirkx (wijkmanager)


Wat doen wijkmanagers?

Ze staan in voor de gecoördineerde aanpak in hun stadsdeel:

  • Vormen het aanspreekpunt in de wijk voor bewoners, verenigingen en wijkpartners.
  • Geven ondersteuning bij burgerinitiatieven (o.a. via de wijkbudgetten, maar ook op maat).
  • Werken rond leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk (samen met Stebo en Rimo).
  • Bevorderen participatie (burenbabbels, straatgesprekken en huisbezoeken) en co-creatie
  • Ondersteunen of coördineren allerlei stedelijke projecten of initiatieven, bijvoorbeeld rond opvoeding, tewerkstelling, wonen, mobiliteit, duurzaamheid,… .
  • Pakken overlast in de wijk aan samen met politie en wijkpartners.
  • Volgen stadsontwikkelingsprojecten in hun stadsdeel, bv. LABIOMISTA, Regina Mundi, Lo 2020, Masterplan Kolderbos.

Wie is jouw wijkmanager?

Kijk in het overzicht