Vanwaar komt het initiatief voor Beweeg in Genk?

Een project dat een jaar lang de ruwweg 20.000 Genkse 55-plussers elke maand een nieuwe, uitdagende bewegingsmogelijkheid aanbiedt, vraagt behalve wat tijd ook goede planners. ‘Een bevraging bij de Genkse medioren wees gezondheid aan als hun belangrijkste bekommernis. Daar zijn we mee aan de slag gegaan’, kadert Georges Janssen als voorzitter van de werkgroep medioren het initiatief. ‘In Genk ging altijd veel aandacht naar bewegen’, pikt voorzitter Jo Scheepers van de Adviesraad 55+ in. ‘Maar de 55-plussers werden daarmee onvoldoende bereikt.’

 

Wat doet jullie hopen dat dit programma medioren en senioren meer laat bewegen?

Georges: Onze kalender kwam tot stand na veel overleg en contact met de doelgroep zelf. Dat betekent dat de activiteiten helemaal op maat zijn van de mensen die we uitnodigen om te komen proeven van het aanbod.

Jo: De samenwerking met de werkgroep medioren verliep prima, zoals altijd. Zij werkten het voorstel helemaal uit en legden het aan het dagelijks bestuur van de Adviesraad 55+ voor. Die toets is belangrijk. Als adviesraad 55+ waken we erover dat alle medioren en senioren worden aangesproken.

Wat zeggen jullie tegen mensen die niet graag sporten?

Georges: Dat we focussen op beweging, niet op sporten. We zijn vertrokken van het bestaande aanbod in onze stad en hebben ons afgevraagd hoe we dat kunnen opentrekken naar Genkenaren van 55 tot 90 jaar. Het was geen gemakkelijke oefening om activiteiten aan te bieden waar zo’n ruime groep zich in kan vinden. Toch is dat gelukt: deze kalender laat het ook kriebelen bij wie niet graag sport. En verrast met tal van onverwachte beweegactiviteiten.

Jo: Vergeet niet dat heel wat medioren en senioren al aan sport doen. Voor hen zit er zeker ook veel leuks in. Maar we concentreren ons op wie nu uitvluchten zoekt om niet te bewegen. Dit programma nodigt vooral hen uit een keer te komen proeven hoe leuk dat is.

Wanneer noemen jullie Beweeg in Genk geslaagd?

Georges: Ons doel is 3600 stadsgenoten in beweging te zetten. Als we bij afloop vragen krijgen om dit intensieve traject opnieuw in de steigers te zetten, dan is dat een teken van brede appreciatie. Zeker ook belangrijk is het dat mensen via Beweeg in Genk weer buiten komen en hun stadsgenoten ontmoeten op een ongedwongen manier in een gezellige sfeer. Daaraan zal dit project vast bijdragen.

Jo: Bovendien plannen we een algemene evaluatie in juni volgend jaar. In deze brochure vind je na elke maand wat ruimte om je persoonlijke ervaringen met de aangeboden activiteiten op te schrijven. Op basis daarvan kan je laten weten wat je leuk vond en waar nog verbetering mogelijk is. Voor mij is het project een succes als mensen een nieuwe beweegactiviteit vinden en daar in de toekomst mee verdergaan. En wanneer mensen hun attitude veranderen en meer bewegen dankzij Beweeg in Genk.