Vastgoedinformatie & Uittreksels

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers moeten bij het verkopen van vastgoed bepaalde wettelijke vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze kunnen voor een deel ook bij het stadsbestuur aangevraagd worden in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel en milieu-inlichtingen.

Genk houdt een plannenregister bij. Dit register is een gegevensbestand dat voor de volledige stad weergeeft welke plannen en verordeningen van toepassing zijn:

 • bestemmingsplannen zoals het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg;
 • stedenbouwkundige verordeningen;
 • rooilijnplannen;
 • onteigeningsplannen.

In het vergunningenregister wordt de relevante stedenbouwkundige informatie over alle percelen van de stad bijgehouden. In dit gegevensbestand zijn alle beslissingen terug te vinden die in het verleden over een perceel genomen werden. Deze informatie kan betrekking hebben op:

 • stedenbouwkundige aanvragen;
 • verkavelingsaanvragen;
 • PV's van bouwovertredingen;
 • afgegeven planologische en stedenbouwkundige attesten;
 • milieuvergunningen;
 • ...

Iedereen kan deze registers inkijken. Tegen een vergoeding kan je een stedenbouwkundig uittreksel van het plannen- en vergunningenregister aanvragen. Dit is een combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Voor wie?

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers bij verkoop van vastgoed.

Procedure

Je aanvraag dien je in bij de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, door te mailen naar vastgoedinformatie@genk.be

Bedrag

Zie bijlage voor Tarieven.

Afhandeling

Het afhandelen van aanvragen met vaststellingsverslag neemt wat meer tijd in beslag. Houd rekening met een behandelingstermijn van minstens 1 maand.

Vraag tijdig je stedenbouwkundig uittreksel en vastgoedinfo aan. De behandeling van je aanvraag neemt minstens 1 maand in beslag.

Wat meebrengen

Bij je aanvraag voeg je een ingevuld aanvraagformulier waarop je aanduidt welke informatie je precies wenst. In dit formulier staan eveneens de van toepassing zijnde tarieven vermeld.

Naast een ingevuld aanvraagformulier moet je bij je aanvraag ook steeds volgende documenten voegen:

 • een recent kadastraal plan;
 • indien geen vaststellingsverslag gewenst is door landmeter: een verklaring van de verkoper dat afgezien wordt van het vaststellingsverslag;
 • indien wel vaststellingsverslag gewenst is door landmeter: een verklaring tot toestemmen betreding domein;
 • het bewijs van betaling van de verschuldigde provisie

Meer info

De stad Genk levert geen bodemattesten af. Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Meer uitleg over het aanvragen van dit bodemattest kan u vinden op de website van OVAM.