Vastgoedinformatie & Uittreksels

Om vastgoedinformatie te kunnen opvragen moet je je eerst eenmalig registreren.

Registreren kan enkel als natuurlijk persoon. Je kan vervolgens wel kiezen of je je als natuurlijk persoon registreert of in naam van een bedrijf of kantoor.

Zodra de registratie is verwerkt, kan je steeds eenvoudig vastgoedinformatie opvragen.
Let op: de betaling moet binnen dit digitale systeem worden uitgevoerd. Zodra je de aanvraag hebt ingediend, krijg je een betaalverzoek. Via deze link kan je de gewenste betaalmethode kiezen en uitvoeren.

Vastgoedinformatie wordt automatisch via mail verzonden zodra de betaling verwerkt is.

Heb je vragen over de inhoud van afgeleverde vastgoedinfo?

Neem dan contact op met deze stedelijke diensten:

 • Inhoudelijke vragen over bouwvergunningen, bouwmisdrijven, verdeling- of verkavelingsvergunning, milieuvergunningen: Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving - omgeving.handhaving@genk.be.
 • Inhoudelijke vragen over leegstand, ongeschikt/onbewoonbaar, conformiteitsattest…: Dienst Wonen - wonen@genk.be.
 • Opvragen van documenten zoals bouwplannen, verkavelingsplannen…: Openbaarheid van bestuur - openbaarheid@genk.be.

Vastgoedinformatie opvragen

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers moeten bij het verkopen van vastgoed bepaalde wettelijke vastgelegde inlichtingen verschaffen. Deze kunnen voor een deel ook bij het stadsbestuur aangevraagd worden in de vorm van een stedenbouwkundig uittreksel en milieu-inlichtingen.

Genk houdt een plannenregister bij. Dit register is een gegevensbestand dat voor de volledige stad weergeeft welke plannen en verordeningen van toepassing zijn:

 • bestemmingsplannen zoals het gewestplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere plannen van aanleg;
 • stedenbouwkundige verordeningen;
 • rooilijnplannen;
 • onteigeningsplannen.

In het vergunningenregister wordt de relevante stedenbouwkundige informatie over alle percelen van de stad bijgehouden. In dit gegevensbestand zijn alle beslissingen terug te vinden die in het verleden over een perceel genomen werden. Deze informatie kan betrekking hebben op:

 • stedenbouwkundige aanvragen;
 • verkavelingsaanvragen;
 • PV's van bouwovertredingen;
 • afgegeven planologische en stedenbouwkundige attesten;
 • milieuvergunningen;
 • ...

Iedereen kan deze registers inkijken. Tegen een vergoeding kan je een stedenbouwkundig uittreksel van het plannen- en vergunningenregister aanvragen. Dit is een combinatie van een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister.

Voor wie?

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers bij verkoop van vastgoed.

Procedure

De stad is overgeschakeld op een volledig geautomatiseerd en digitaal systeem om vastgoedinformatie op te vragen. Vanaf 9 november 2020 kunnen aanvragen tot het bekomen van vastgoedinfo enkel nog via dit digitale systeem worden aangevraagd.

Om met het nieuwe systeem aan de slag te kunnen gaan, moet je je éénmalig registreren. Pas na een succesvolle registratie kan je effectief aanvragen indienen.

Aanmelden voor registratie kan enkel als natuurlijk persoon. Bij de registratie zelf kan je wel kiezen of je je als natuurlijk persoon registreert of in naam van een bedrijf.

Registreer je tijdig zodat je vlot toegang krijgt tot het nieuwe systeem. Let op, de verwerking van deze registratieaanvraag neemt een aantal werkdagen in beslag.

REGISTREER

Na een succesvolle registratie kan je met je geregistreerde emailadres vastgoedinformatie opvragen.

AANVRAAG

Na het indienen van de aanvraag, krijg je via mail een betalingsverzoek. Via deze link kan je betalen. Pas na betaling ontvang je de vastgoedinfo en de bijhorende factuur (waaraan voldaan is).

Wens je naast de vastgoedinfo, die je digitaal kan aanvragen, ook een vaststellingsverslag? Stuur dan een mail naar vastgoedinformatie@Genk.be.

Bedrag

Zie bijlage voor Tarieven.

Wat meebrengen

Om je te kunnen registreren, moet je je aanmelden. Dit kan op verschillende manieren (itsme, met eID en aangesloten kaartlezer, met een federaal token, met een beveiligingscode via een mobiele app).

Meer info

De stad Genk levert geen bodemattesten af. Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Meer uitleg over het aanvragen van dit bodemattest kan u vinden op de website van OVAM.