Veilige fietsoversteekplaats op kruispunt Wiemesmeerstraat (N744) x Schepersweg

Gepubliceerd op maandag 4 mei 2020 12.39 u.
In mei legt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een bijkomende fietsoversteekplaats en meer openbare verlichting aan op het kruispunt van de Wiemesmeerstraat (N744) met de Schepersweg.

Ook zullen er rondom het kruispunt vrijliggende fietspaden aangelegd worden, dit om de veiligheid op het kruispunt te verhogen. Momenteel zijn de nutsmaatschappijen bezig met de voorbereidende werkzaamheden. De eigenlijke werken starten op maandag 25 mei en zouden eind juni klaar moeten zijn.

Huidige verkeerssituatie

De huidige verkeerssituatie, met slechts één oversteekplaats en de overgang van een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde naar enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de Wiemesmeerstraat, zorgt ervoor dat sommige fietsers de Schepersweg in tegengestelde richting oversteken. Dit verrast sommige automobilisten en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

Dubbelrichtingsfietspad

Tijdens de werkzaamheden zal het agentschap het dubbelrichtingsfietspad doortrekken tot aan het enkelrichtingsfietspad aan dezelfde zijde van de Wiemesmeerstraat. Aan beide zijden van het kruispunt komen fietsoversteekplaatsen.

Werken in verschillende fases

Om de verkeershinder te beperken, gebeuren de werkzaamheden in verschillende fases. Het verkeer op de Wiemesmeerstraat zal altijd kunnen blijven rijden. Tijdens de laatste twee dagen, wanneer de aannemer de markeringen aanbrengt, is dit wel beurtelings met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

De Schepersweg blijft tijdens de eerste fase nog open ter hoogte van het kruispunt. Maar tijdens de tweede fase, wanneer er aan de zijde van deze weg gewerkt wordt, en tijdens het aanbrengen van de markeringen wordt deze tijdelijk afgesloten. AWV voorziet dan een omleiding via de Wijerdriesstraat. Fietsers en voetgangers kunnen altijd langs de werfzone. Gezien de werfsituatie dienen zij wel extra voorzichtig te zijn.