Veiliger verkeerssituatie aan basisschool Sterrenrijk

Gepubliceerd op maandag 7 december 2020 14.49 u.
Aan basisschool Sterrenrijk in Bokrijk werden recentelijk werken uitgevoerd om de schoolomgeving veiliger te maken. De schoolbussen kunnen voortaan veilig halteren ter hoogte van de schooltoegang aan de Kuurstraat. Voorheen gebeurde dit in de Dr. Loriersstraat.

Om dit veiliger te laten verlopen zijn er aanpassingen op en langs de rijbaan gebeurd, zodat er een duidelijke en herkenbare halteplaats voor de bussen is. Hierbij is er rekening gehouden met de voetgangersbewegingen van kinderen voor het opstappen en na het afstappen van de schoolbus, om zo een veilige verkeerssituatie te creëren.

Verder was het belangrijk dat de schoolbus stopt achter de huidige oversteekvoorziening en niet ervoor. Zo wordt het zicht van voorbijstekende auto’s niet ontnomen op het zebrapad, en kan een uitstappend kind niet voor de bus de straat oversteken, wat in het verleden tot gevaarlijke situaties leidde.

Er zijn ook signalisatieborden geplaatst om duidelijk aan te geven dat een deel van de rijbaan voor bussen is voorbehouden, zodat automobilisten hier wel kunnen halteren na schooltijd. De verkeersborden maken handhaving mogelijk indien dit nodig blijkt te zijn.

Daarnaast werd er ook een ander probleem aangepakt, namelijk dat automobilisten de schoolingang oprijden om hun kinderen af te zetten en/of op te halen. Dit bracht immers de verkeersveiligheid van de schoolkinderen in gevaar, vanwege de manoeuvres die hiervoor worden uitgevoerd, die op deze locatie zeer onwenselijk en onnodig zijn. Om het oprijden van de schooltoegang tegen te gaan, werd de reeds aanwezige inrichting uitgebreid met anti-parkeerpalen en een draaislagboom. Deze laatste is vereist gezien de schooltoegang nog steeds gebruikt wordt voor o.a. leveringen. De slagboom wordt door middel van één slot ontgrendeld en is een gebruiksvriendelijker alternatief voor wegneembare palen of beugels.

Deze ingreep kadert in het actieplan van Stad Genk om het aantal fietsers en wandelaars te doen toenemen. Werk maken van veilige schoolomgevingen maakt hier deel van uit.
Dank aan de verschillende partners die hier aan meewerkten: onze eigen technische diensten, dienst Naschoolse kinderopvang, firma Wolters-Mabeg en studiebureau Tractebel.

Wens je met je school ook werk te maken van verkeersveilige schoolomgevingen? Neem dan contact op met mobiliteit@genk.be.