Bevraging over veiligheid start midden september

Gepubliceerd op vrijdag 27 augustus 2021 8.54 u.
Vanaf midden september worden vragenlijsten verspreid die peilen naar het veiligheidsgevoel van de burgers. Vind je de enquête in je brievenbus? We stellen je deelname erg op prijs.

De Veiligheidsmonitor is een initiatief van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. In totaal werden zo 'n vierhonderdduizend burgers via een statistische toevalssteekproef geselecteerd om deel te nemen. 

Via de enquête willen we meer te weten komen over verschillende veiligheidsthema's: onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden.

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van onze stad. Ontvang je midden september deze enquête in je brievenbus? Dan willen we je vragen de nodige tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Jouw medewerking is immers van groot belang. Deelnemen aan deze bevraging kan eenvoudig: online of via een vragenlijst op papier. Je antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

We verwachten de resultaten van deze veiligheidsmonitor in het eerste semester van 2022.