Verbeteringspremie (VAP)

De Vlaamse verbeteringspremie is een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Voor wie?

 • werken uitvoert aan de woning (dak, buitenschrijnwerk, elektriciteit, verwarming, sanitair, gevel, vochtbestrijding of uitbreidingswerken)
 • woning minstens 25 jaar oud is
 • gezin een inkomen heeft van hoogstens 31.340 euro (+1.630 euro per persoon ten laste)

De verbeteringspremie kan aangevraagd worden tot 31-05-2019. Vanaf 1-06-2019 wordt de verbeteringspremie geïntegreerd in de Renovatiepremie 2019.

Voorwaarden

Je moet geldige facturen voorleggen voor minstens het dubbel van het premiebedrag.
Het premiebedrag per bouwonderdeel ligt vast.

 1. dakwerken: €1.250
 2. buitenschrijnwerk: €1.250
 3. gevelwerken: €1.500
 4. behandeling van optrekkend muurvocht: €750
 5. plaatsing of aanpassing van een sanitaire installatie: €750
 6. gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie: €750
 7. werken om het risico op CO-vergiftiging te voorkomen: €250
 8. verbouwingswerken om overbewoning tegen te gaan: min. €600 en max. €1.250

Procedure

Nadat de verbeteringswerken zijn uitgevoerd kan je een aanvraag indienen. De ingediende facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal een jaar oud zijn.

aanvraag-aanpassingspremie 

Regelgeving

Als je de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor bedraagt het maximuminkomen van de verhuurder en de persoon met wie hij of zij wettelijk of feitelijk samenwoont 61.270 euro (ongeacht het aantal personen ten laste).

Binnen een periode van tien jaar kan je voor een woning maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. Je mag geen twee aanvragen indienen voor werken aan hetzelfde onderdeel.

 Voor meer informatie maak een afspraak aan het woonloket.