Verdiepingsteam adviseert de stad over armoede

Met zo’n 27% maken 60-plussers een verder groeiend deel van de Genkse bevolking uit. ‘Tel daarbij het cijfer dat 1 op 5 Genkenaren in armoede zit en je beseft dat ook bij de medioren en senioren een grote kwetsbare groep leeft, dikwijls onder de radar’, analyseert Guido Vandebrouck als covoorzitter van het verdiepingsteam. ‘Wij willen niet toekijken hoe historisch meegedragen armoede mensen ontwricht, maar in actie komen’, vult collega-voorzitter Ferdi Vanhengel aan.

 

Wat moet de kern van de strijd tegen armoede bij 55-plussers in Genk worden?

Ferdi: Wij zetten in op een betere opsporing van armoede. De medioren- en seniorenconsulenten die de stad elke twee jaar opleidt, lijken ons daarvoor geknipt. Zij kunnen mensen in armoede wijzen op het bestaande aanbod in onze stad en hen ertoe overhalen daar gebruik van te maken.

Guido: Onze stad doet op dit moment al heel wat. Maar met extra slagkracht kunnen die consulenten de professionals uit de sociale sector bijstaan. Met zo’n opleiding tot consulent achter de rug heb je als lid van de doelgroep een unieke positie: je begrijpt de mensen van je eigen leeftijd beter en bezit de fijngevoeligheid om problemen te zien en te helpen signaleren.

 

Jullie willen ook een ruimere rol voor de Adviesraad 55+.

Ferdi: Aan de armoedetafel die door het lokaal beleid is opgericht moet de stem van de medioren en senioren doorklinken door een plaats te reserveren voor enkele leden van de adviesraad.

Guido: Dat ondersteuningsplatform werkt in twee richtingen. Zo bereiken nieuwe inzichten de armoedetafel, maar pikken de leden van de adviesraad signalen op en kunnen ze nieuwe initiatieven meenemen en in de schoot van de raad bespreken.

 

Welke rol zien jullie voor de stad?

Guido: Subsidies vanuit de stad mogen niet te vrijblijvend zijn. Nodig medioren- en seniorenverenigingen uit intern echt werk te maken van een armoedetoets. Zijn je acties op maat van iedereen? Slaag je erin financiële drempels weg te werken?

Ferdi: Ook is er ruimte voor meer proactief beleid. We moeten ervan afstappen dat mensen achter hun eigen rechten aan moeten gaan. Nodig mensen die met pensioen gaan uit om samen te kijken welke rechten ze hebben en hoe eventuele valkuilen met het oog op toekomstige armoede kunnen worden vermeden. Vanuit het Sociaal Huis gebeurt er heel wat op dat vlak, maar het mag nog ambitieuzer.

Guido: Nog laagdrempeliger zijn bezoekteams die aankloppen bij wie met pensioen gaat. Ook een apart loket voor 55-plussers en een seniorentelefoon zijn ideeën die we uitgewerkt willen zien om mogelijke rechten nog transparanter te communiceren. En uiteraard veel goede communicatie met de doelgroep. Zo willen we de verborgen armoedeproblematiek bij medioren en senioren in de aandacht brengen en op maat aanpakken.

 

Het volledige advies dat het verdiepingsteam aan het bestuur bezorgde, kan je nalezen op www.genk.be/armoedeadvies