Federatie Wereldvrouwen Vzw

We willen sociaal cultureel werk voor volwassenen organiseren, waarbij de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden vergroten voor zichzelf en voor anderen, met het oog op hun persoonsontplooiing en hun functioneren in de samenleving met bijzondere aandacht voor vrouwen van verschillende nationaliteiten.

culturele, educatieve, gemeenschapsvormende en maatschappelijk activerende acties

Adres

Lokaal

Gebouw Nas Dom

Adres
Gouverneur Alex. Galopinstraat 15 , 3600Genk