Al Farah

Organiseren van socioculturele activiteiten voor jongeren en ouders
Uitbouw jongerenwerking
Samenwerkingsverbanden met de partners in de wijk
Computerlessen voor ouderen i.s.m. wijkcentrum
Kinderfeest en wijkfeesten i.s.m verschillende partners
Vormingsaanbod voor kinderen; zelfredzaamheid...