De Pallieters

amateurtoneel brengen voor iedereen.

Adres

Lokaal

Het Kliniekske

Adres
Noordlaan 6 , 3600Genk