Koor Canticum

Beleven en verspreiden van koorcultuur in Limburg en bijdragen tot verdere uitbouw van het belang van koorzang als vrijetijdsbesteding.

Verzorgen van eucharistievieringen en andere vieringen, deelname aan koortreffen, organiseren van koorconcerten.

Adres

Adres
 
Website
www.canticumGenk.wix.com