Mannenkoor De Heivinken

Samenkomen en vreugde beleven aan het samen zingen. Deze vreugde overdragen naar de toehoorders.

Meiconcert, kerstconcert, jaarmis voor overleden leden, themaconcert in samenwerking met andere koren.

Adres

Adres
 
Website
www.heivinken.be