De Verenigde Marqueteurs

Het promoten en beoefenen, het geven van voordrachten en cursussen, inrichten en deelnemen aan tentoonstellingen, bevorderen en stimuleren van die kunsten waarbij ‘hout’ centraal staat .