Beweging.Net

Als Koepelorganisatie de 35 plaatselijke deelverenigingen vertegenwoordigen in deze stad. Impulsen geven op cultureel en sociaal vlak. Culturele bewogenheid rechtstreeks en onrechtstreeks stimuleren.