Azizler Vzw

Algemeen Socio-cultureel werk.
Het bevorderen van gemeenschappelijke uitwisselingen tussen de Turkse, Belgische en andere gemeenschappen die in Genk en omgeving leven.
Ondersteunen en organiseren van activiteiten met het oog op integratie in de Vlaamse samenleving.

Cultuurspreidende activiteiten: amateuristische en professionele kunstbeoefening, muziek, toneel, poëzie, film en tentoonstellingen.
Ontspanningen en ontmoetingsactiviteiten, zoals vrijetijdsbesteding, sport, spel e.d.
Vormings- en ontwikkelingsactiviteiten.

Lokaal

Adres
Paul Trazensterstraat 1 , 3600Genk