De Collega's

Collegialiteit bevorderen door middel van activiteiten die de vriendschapsbanden verstevigen

Vorming, ontspanningsactiviteiten, hobby, sportactivi-teiten, uitstappen, bezoek aan tentoonstellingen en be-drijven.