Horizon Vzw

Ontwikkelen en organiseren van allerlei activiteiten, van pastorale, sociale, culturele of andere aard. Dit alles ten voordele van werkende groeperingen of individuele belanghebbenden in de parochie.

Lokaal

Adres
Rozenkranslaan 47 , 3600Genk