De Schalm Boxbergheide

Sociale leven in de wijk bevorderen, organiseren en mede-organiseren van allerhande activiteiten in de buurt en initiatieven nemen die afgestemd zijn op de behoeften van de wijkbewoners.

o.a. jaarlijkse kerstmarkt, stoepdagen, …

Lokaal

De Schalm

Adres
Landwaartslaan 99 , 3600Genk