Heemkring Heidebloemke

Bestuderen en bekendmaken van het eigen heem, heemschut en geschiedkunde, verzamelen van oude documenten en foto’s.

Informatieverspreiding door middel van uitgave van heemkundig tijdschrift, thematentoonstellingen, inlichtingen verstrekken in verband met het verleden van Genk, stamboomonderzoek.

Adres

Lokaal

Stadsbibliotheek Genk

Adres
Stadsplein 3 b 21 , 3600Genk