Koninklijke Schuttersgilde De Eendracht Gelieren

Organisatie schietwedstrijden karabijnschieten enz, dit onder een vriendschappelijke en familiale band. De schuttersgilden stonden eertijds in voor orde en veilig-heid in de landelijke gemeenschappen. Zij verweerden zich tegen strooptochten, plunderingen en pesterijen van vreemde bendes.

Thans leeft de oude schutterstraditie verder via sportieve competitie, culturele omlijstingen en via een sociaal totaalgebeuren (ook folklore).

Lokaal

Adres
Richter 44 , 3600Genk