Kwb Zwartberg

KWB staat voor Katholieke of Kristelijke Werknemers Beweging. Is dus een sociaal culturele vereniging voor volwassen. Men beoogt aldus vooral, het organiseren van, en/of deelnemen aan activiteiten die het wijkont-wikkelingsproces kunnen stimuleren.

Permanente vorming, culturele animatie, hobby, toerisme, andere (milieusolidariteitscampagne, opruim-acties, welzijnszorg, …).