Oudercomite Altea En Middenschool

ondersteuning van schoolactiviteiten en actieive betrekking van de ouders in het schoolgebeuren.

Kerstworkshop, kienavond, educatieve informatieavond voor ouders

Adres

Lokaal

Okan

Adres
Mosselerlaan 62 , 3600Genk