Oud-Leerlingenbond Don Bosco

Algemene zorg voor oud-leerlingen en hun naschoolse vorming.
Steunverlening in hun familiekring, hulp in hun persoonlijke groeiproces, beantwoorden van zinvolle vragen van de jongeren.

Vooral aandacht en veel organisatie-energie voor jaarlijks sinterklaasfeest, enkele congressen, viering afgestudeerden, en receptie voor laatstejaars en hun familie
binding met de school bewaren.

Lokaal

Adres
Berm 12 , 3600Genk