Straatcomite Plaggenstraat

Bevorderen van de samenhorigheid van de bewoners van de Plaggenstraat.

- straatbarbeque
- rommelmarkt
- nieuwjaarsdrink