Straatfeestcomite J.M. Winterslaan

Buurtschapverhoudingen en vriendschapsbetrekkingen in de J.M. Winterslaan verstevigen. Op jaarbasis een aantal activiteiten opzetten die de verwezenlijking van hogerop vermelde doelstelling beoogt. Naam van de straat (vernoemd naar Genkse priester-dichter) meer bekendheid geven. Bewoners van de straat regelmatig informeren over de activiteiten in de straat.