Vuslat Vzw

Het gemeenschapscentrum Vuslat is een educatieve, liefdadige, sociale en culturele organisatie die activiteiten organiseert om kinderen, jongeren en volwassenen persoonlijke, sociale en
culturele competenties bij te brengen en de participatie aan de samenleving te stimuleren, evenals
liefdadigheidsprojecten opzet om behoeftigen te helpen.
Het woordje Vuslat kunnen we naar het Nederlands vertalen als, “samenkomen, elkaar vinden”.
Deze naam verwijst naar de hoofdfunctie van de vereniging, nl. het creëren van een ruimte waar
personen van diverse gemeenschappen elkaar kunnen treffen. Tot nu toe is het immers voornamelijk
zo geweest dat de verschillende gemeenschappen langs elkaar heen leefden en elkaar moeilijk in
een gemeenschappelijk punt konden vinden. En met zulke activiteiten probeert Vuslat daar een
verandering in te brengen.
De bestuurders van Vuslat zijn Turkse Belgen van de 2de-3de generatie die hun Turkse achtergrond als
een meerwaarde zien, terwijl ze tegelijkertijd de plaatselijke cultuur aannemen en ernaar streven om
door een synthese van beide culturen een ontmoetingsplatform te vormen voor personen van alle
gemeenschappen in België. Dit gemeenschapscentrum is dus voor iedereen toegankelijk en vormt
een brug tussen de verschillende culturen en gemeenschappen.
Anderzijds levert het centrum ook een positieve bijdrage aan het kleurrijk samenleven door het
organiseren van een brede waaier aan culturele en sociale activiteiten, die de vriendschap tussen de
lokale gemeenschappen zal versterken, zoals ´cultuuravonden´ en ´Ladies coffee nights´, Kinder- en
cultuurfestival, enz.

Hulpacties, Culturele activiteiten, leerlingenbegeleiding, conferenties organiseren

Adres

Lokaal

Adres
Broeder Arnoldstraat 1 , 3600Genk