The New Atlantis Vzw

The New Atlantis is een vereniging die zich bezig houdt met:

- Het aanleggen, beheren en ter beschikking stellen van een informatiecentrum aangaande esoterische en holistische thema's
- Het verspreiden van deze kennis dmw publicaties, voordrachten en opleidingen in de meest ruime zin van het woord.
- De bemiddeling van vakbekwame counselors en therapeuten alsook de verstrekking van esoterisch en holistisch welzijn.
- De ontwikkeling van uiteenlopende projecten waarin esoterische en holistische denkwijzen toegepast wordt.
- Samenwerking met personen en organisaties van holistische, esoterische en humanitaire strekking, op alle vlakken die de oorspronkelijke doelstellingen ondersteunen.

Algemeen wenst de vzw medewerking en stimulans te verlenen aan alle vormen van creatieve, spirituele of actieve uitdrukking van individualiteit wanneer deze eenheid van alle leven erkent en respecteert.

De vereniging heeft onder meer tot doel: het verzamelen, verwerken, realiseren en verspreiden van esoterische en holistische kennis en vaardigheden op theoretisch en praktisch vlak,

Lokaal

Adres
Koning Boudewijnlaan 16/3 , 3600Genk