Kokeliko Vzw

Ons aanbod situeert zich binnen volgende domeinen:
- gezondheid/welzijn
- beweging/sport
- cultuur
- creativiteit/artistiek
- natuur en ecologie
- opvoeding en ondersteuning
- zelfverwezenlijking

De vereniging stelt zich enerzijds tot doel om een breed laagdrempelig activiteitenaanbod aan te bieden, dat toegankelijk ís voor iedereen ongeacht hun socio-economische situatie. Dit aanbod omvat verschillende
domeinen. (zie verder) Anderzijds wil de vereniging een platform zijn voor eenieder die een breder
publiek wil bereiken maar hiervoor het nodige steunvlak niet heeft.

De vereniging kan deze persoon omkaderen en de nodige ondersteuning bieden met het naar buiten komen van díens aanbod of activiteit. Deze ondersteuning omvat bijvoorbeeld het huren van infrastructuur, het
bereiken van de doelgroep, het mee vormgeven en brainstormen over een activiteitenaanbod enz.

De vereniging hecht veel belang aan waarden zoals laagdrempeligheid en toegankelijkheid, duurzaamheid, respect voor mens en natuur, solidariteit en de mens in zijn eigenwaarde laten.

Lokaal

Adres
Stegestraat 37 , 3600Genk