Verhalen uit de buurt

Wijkmanager Luc en buurtwerkster Emine zijn al jaren actief in Waterschei en sprokkelden honderden kleine verhalen over buren uit hun wijk. Verhalen die tonen dat samenleven tussen mensen met een verschillende achtergrond vaak vanzelf gaat. 100% Genks dus!