Verhuur commerciele ruimtes Portavida

Op de Welzijnscampus Portavida bevinden zich 2 commerciële ruimtes in eigendom van het OCMW. Deze ruimtes zijn gesitueerd in de in aanbouw zijnde blokken B en C aan de straatzijde van de Weg naar As en zijn bestemd voor verhuur.

Procedure

Deze ruimtes worden door de stad aangeboden met tussenkomst van een makelaar.

Deze te huur aangeboden onroerende goederen worden gepubliceerd op de website van de aangestelde makelaar https://www.lantmeeters.be/ en op de website van de stad zelf. Er wordt eveneens een publicatiebord ter plaatse voorzien.

In de infofiche kan je een beknopte samenvatting terugvinden van alle relevante informatie.