Verkeersacties voor GENK-NOORD

Gepubliceerd op dinsdag 28 maart 2023 15.44 u.
Stad Genk heeft voor elk stadsdeel een voorstel van verkeersplan opgemaakt. Dat gebeurt telkens in dialoog met de bewoners. Het doel is om de verkeersveiligheid en leefbaarheid in alle Genkse wijken te verbeteren.

Een tijdje geleden was Genk-Noord aan de beurt. Hier worden 42 verkeersacties uitgevoerd.

De verschillende maatregelen gaan van afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer tot snelheidsverlagingen en zones 30. De afsluitingen voor gemotoriseerd verkeer zijn een proefopstelling die we na 6 maanden evalueren. Omdat vooral wandelaars en fietsers zich comfortabel en veilig moeten verplaatsen, wordt ook in dit stadsdeel hierop ingezet.
Trager verkeer zorgt er immers voor dat buren elkaar kunnen ontmoeten en dat kinderen zorgeloos kunnen spelen. Zo wordt de Koning Boudewijnlaan een zone 30.

Voor fietsers komen er enkele nieuwe infrastructurele ingrepen. Zo komt er een fietstunnel in de Hengelhoefstraat en fietssuggestiestroken in de Arbeidsstraat.

Wil je weten wat er nog allemaal verandert?

Alle verkeersacties in Genk-Noord kan je afzonderlijk terugvinden op de website.
Ook als je vragen of opmerkingen hebt over de besliste maatregelen kan je die daar melden. www.genk.be/verkeersplannen