Verkeerslessen medioren en senioren: terugblik

Eind vorig jaar organiseerde de seniorenraad in samenwerking met de lokale politie verkeerslessen voor medioren en senioren. De cursisten kregen een opfrissing van de wegcode, maar leerden ook hoe ze moesten omgaan met nieuwe verkeerssituaties.
 
Om de verkeerslessen af te sluiten werd op 29 maart een busrit aangeboden aan de deelnemers. Onderweg kregen ze uitleg over de nieuwe stadsontwikkelingen. Luc Geerits, gepensioneerd commissaris van politie Carma, lichtte de verkeerssituatie verder toe.
 
Na de busrit werden de getuigschriften uitgereikt in de foyer van het stadhuis. Aansluitend konden de deelnemers genieten van koffie met taart.

De deelnemers van de verkeerslessen kregen tijdens een busrit uitleg over de nieuwste stadsontwikkelingen. Nadien volgden koffie en taart en werd hun getuigschrift overhandigd.