Verkeersoverlast door overdreven snelheid - melden

Het stadsbestuur hecht groot belang aan veilig verkeer. Op veel plaatsen werden daarom snelheidsbeperkingen ingevoerd. Zo zijn er verschillende bebouwde kommen, de zones 30 of 50 in woongebieden en zones 30 rond scholen. De verkeerssituatie in Genk wordt actief en op de voet opgevolgd.

Niettemin gebeurt het nog dat op onverwachte plaatsen problemen ontstaan door bestuurders die aan overdreven snelheid door een wijk of straat rijden.

Als je zelf een probleem in een wijk of straat vaststelt omdat men er geregeld veel te snel rijdt, kan je dit melden. Je melding wordt zo snel mogelijk onderzocht.

Bedrag

Gratis

Meer info

Een probleem door overdreven snelheid kan je online melden

Je kan je ook aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren. Een afspraak maken hoeft niet.