Verkeersoverlast door sluipverkeer, vrachtvervoer ... - melden

Via een aantal structurele maatregelen tracht het stadsbestuur het verkeer in Genk in goede banen te leiden. Er werden ook veel maatregelen getroffen om doorgaand verkeer uit de wijken of bepaalde straten te weren.

Toch gebeurt het dat bestuurders binnenwegen beginnen te gebruiken in plaats van de normale route te volgen. Daardoor ontstaat sluikverkeer op plaatsen waar dit niet gewenst is. Dit levert dan risico's op voor de bewoners en vooral voor de kinderen. Dat geldt ook als er geregeld vrachtwagens zouden passeren die in jouw buurt niet thuis horen, bvb. om er te parkeren of om een binnenweg te nemen.

Als je merkt dat er sluipverkeer ontstaat in jouw straat of wijk, kan je dit melden. Je melding wordt zo snel mogelijk onderzocht.

Bedrag

Gratis

Meer info

Een probleem van sluipverkeer kan je online melden.

Je kan je ook aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren. Een afspraak maken hoeft niet.