Verkeersplan Genk-Midden klaar

Gepubliceerd op zaterdag 29 januari 2022 15.20 u.
Persbericht van 29 januari 2022

Het verkeersplan voor Genk-Midden is klaar. Stad Genk heeft voor alle stadsdelen een voorstel van verkeersplan uitgewerkt om de verkeersveiligheid in iedere wijk te verbeteren, in functie van wie er woont en er echt moet zijn. Genk-Midden was als eerste aan de beurt. Samen met de bewoners werkte de stad aan oplossingen voor een veiligere mobiliteit en een hogere woonkwaliteit in hun buurt. Tijdens het intensieve participatietraject registreerde de stad een 250-tal interacties, die aanleiding gaven tot 32 bijkomende oplossingen. Het uiteindelijke resultaat is een verkeersplan waar 54 aanpassingen een oplossing bieden voor de uitdagingen van Genk-Midden.

#VeiliginGenk

Alessandro Cucchiara, schepen bevoegd voor Wonen, Wijken en Participatie: “Stad Genk wil meer verkeersveilige wijken waar het bovendien aangenaam is om te wonen. We wensen dat iedere wandelaar en fietser zich comfortabel en veilig kan verplaatsen, dat we onze buurtbewoners kunnen ontmoeten, dat kinderen zorgeloos kunnen spelen. Maar hoe doen we dat best? Welke plaats geven we aan de auto? En wat doen we om de snelheid van het verkeer in woonstraten af te remmen? Om al deze vragen te beantwoorden, stelden we dus verkeersplannen op.”

Participatie

Het stadsdeel Genk-Midden was al eerste aan de beurt. De stad legde midden 2021 een verkeersplan voor aan de buurt. Alessandro Cucchiara: “Wij hebben in Genk de traditie om in gesprek te gaan met de Genkenaren. Ook nu, want zij wandelen, fietsen en rijden dagelijks door hun buurt, dus al hun opmerkingen en suggesties waren zeer welkom. Dat kon zowel op een online platform maar ook tijdens drie live participatiemomenten. De inwoners van Genk-Midden maakten er gretig gebruik van. Deze samenwerking tussen stad en burger moet leiden tot een verscheiden waaier van aanpassingen die leidt tot verkeersveiligere buurten.”

Verscheidenheid aan ingrepen

Alessandro Cucchiara: “Elk voorstel werd met de nodige aandacht behandeld; 14 voorstellen van de stad werden weerhouden, 32 oplossingen aangereikt door de burger werden bijkomend uitgewerkt, aangevuld met acht mobiliteitsprojecten. In totaal doen we in stadsdeel Genk-Midden dus 54 aanpassingen. Deze verschillende ingrepen zijn onder andere de plaatsing van snelheidsremmers, de invoering van wegafsluitingen voor autoverkeer, de implementatie van zone 30 en éénrichtingsverkeer en de aanleg van fietsstraten. Sommige ingrepen en voorstellen vragen nog om meer onderzoek; ook dit wordt ingepland."

Zone 30

Karel Kriekemans, schepen voor Mobiliteit: “In de wijken Bokrijk en Hasseltweg-Zuid wordt zone 30 ingevoerd in plaats van de nu bestaande maximum snelheid van 50 km/u. De invoering van een zone 30 in de woonwijken is een logische en essentiële evolutie om de verkeersveiligheid en de woonkwaliteit te verbeteren. Het wordt niet alleen veiliger, ook geeft het veel meer leefkwaliteit: minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, minder sluipverkeer, meer gedeelde publieke ruimte en meer kansen tot een duurzamer verplaatsingsgedrag.”

Het naleven van deze snelheidsverlaging zal gemeten worden in samenwerking met geïnteresseerde bewoners via ‘Telraam’. Dit is een burgerwetenschapsproject (citizen science) waarbij bewoners zelf kwalitatieve tellingen doen die volledig transparant zijn.

Filters

Karel Kriekemans: “Op zes locaties komen er filters voor gemotoriseerd verkeer. Het doel van dit soort ingreep is: het weren van sluipverkeer, wijkstraten vrijwaren van gemotoriseerd lokaal verkeer en ruimte creëren voor ontharding. De voorgestelde afsluitingen worden allemaal ingevoerd als proefopstelling, met een fysieke barrière die past bij de omgeving. Na zes maanden evalueren we de proefopstelling samen met de buurtbewoners. Is die evaluatie positief, dan wordt de wegafsluiting definitief ingevoerd.”

Genkerhei

Een van de punten waar een filter komt, is aan de Genkerhei. Karel Kriekemans: “De kruising van de Genkerhei met de Hasseltweg werd door Agentschap Wegen en Verkeer gecategoriseerd als een van de vijf zwarte punten op Genkse gewestwegen. Uit de statistieken van PZ Carma blijkt dat er vooral veel ongevallen met zachte weggebruikers gebeuren. Het spreekt dus voor zich dat we dit punt aanpakken. Samen met AWV gaan we onderzoeken hoe deze ingreep het verkeer op de Hasseltweg en omliggende straten beïnvloedt. Het mag niet de bedoeling zijn dat er op andere straten meer sluipverkeer ontstaat."

Schoolomgevingen

Karel Kriekemans: “We zijn er ook wel trots op dat we de schoolomgevingen een stuk veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Voor de scholen in Oud-Termien bijvoorbeeld voorzien we dat het kruispunt met de Slagmolenweg wordt heraangelegd, leggen we vrijliggende fietspaden aan waar mogelijk en komen er fietsstraten waar auto’s fietsers niet mogen inhalen en maximum 30 kilometer per uur mogen rijden. Met het invoeren van meer fietsstraten wordt geaccentueerd dat de fietser in de wijken een belangrijkere plek op de weg krijgt. Dat is zeker op de schoolroutes belangrijk. Want zeker voor fietsen geldt: jong geleerd is oud gedaan. Ook de schoolomgevingen in de wijk Bokrijk worden beter ingericht opdat onze kinderen zorgeloos stappend of trappend naar school kunnen gaan. Daar kiezen we, naast de zone 30, voor eenrichtingsstraten voor het gemotoriseerd verkeer en een bijkomende oversteekplaats."

Betrokken bewoners zullen tijdig geïnformeerd worden wanneer een maatregel in hun buurt wordt uitgevoerd.

MEER INFO

Voor een uitgebreid overzicht van alle ingrepen en meer informatie over het verkeersplan kan je terecht op www.genk.be/verkeersplannen.