Verkeersplannen Genk: veelgestelde vragen

Heb ik nog inspraak in de voorgestelde verkeersplannen?

Waarom hertekent de stad de verkeerscirculatie?

Wanneer komt mijn stadsdeel aan de beurt?

Heb ik nog inspraak in de voorgestelde verkeersplannen?

Ja, de inloopmomenten worden net daarom georganiseerd. Op basis van meldingen en suggesties van burgers en objectieve metingen brachten we de problematiek in kaart en werkten we een voorstel uit. Op de inloopmomenten horen we graag wat jij ervan vindt. Jouw opmerkingen en suggesties zijn zeer belangrijk voor ons. Doel blijft natuurlijk om met een plan te komen dat het best bijdraagt tot veilig verkeer in de hele wijk en stad.Let wel: per inloopmoment wordt telkens alleen de betrokken cluster/wijk besproken.

Waarom hertekent de stad de verkeerscirculatie?

De komende maanden zet stad Genk extra in op verkeersveiligheid. Onaangepast rijgedrag heeft een grote invloed op het veiligheidsgevoel en het remt bovendien het fietsgebruik af. Uit de Genkse Veiligheidsmonitor blijkt ook dat Genkenaren onaangepaste snelheid (66 %), agressief verkeersgedrag (48 %) en geluidshinder veroorzaakt door het verkeer (40 %) tot de vijf meest problematische situaties in hun stad beschouwen. Werk aan de winkel dus!

Wie heeft deze verkeersplannen uitgetekend?

Deze verkeersplannen zijn minutieus uitgewerkt door mobiliteitsexperts van de stad Genk, en dit op basis van meldingen en suggesties van burgers over onaangepast rijgedrag, aangevuld met objectieve verkeerstellingen en snelheidsmetingen.

Wanneer komt mijn stadsdeel aan de beurt?

Een voorstel van aanpak wordt nog dit jaar aan alle Genkenaren voorgelegd, dit zowel online als op live infosessies. Dat geeft iedereen de kans om mee te denken over, en suggesties te geven voor, veilig verkeer in hun wijk. Dit participatietraject is een cruciaal onderdeel van het beleid. Het eerste stadsdeel dat nog voor de zomer aan bod komt is Genk-Midden (wijken Vlakveld, Hasseltweg, Bokrijk en Termien). Na de zomervakantie komen de andere stadsdelen verspreid over de komende jaren aan de beurt. De betrokken bewoners mogen zich nog verwachten aan een flyer in de bus.