Verkeerstellingen op Hasseltweg

Gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021 14.14 u.
Persbericht van 20 oktober 2021

Stad Genk en Agentschap Wegen en Verkeer starten vrijdag met verkeerstellingen op de Hasseltweg. Met deze tellingen geeft de stad gehoor aan de buurtbewoners die aangeven dat de gewestweg bijna zijn verzadigingspunt bereikt heeft. De tellingen vinden plaats tot en met 8 november. In 2022 komen er op de Hasseltweg mogelijk drie supermarkten bij. Na de opening van deze supermarkten wordt er opnieuw een verkeerstelling georganiseerd.

Verzadiging

Schepen Karel Kriekemans, bevoegd voor Mobiliteit: “De Hasseltweg is een gewestweg, en wordt dus beheerd door Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Samen met AWV monitoren we het verkeer op deze belangrijke gewestweg. Als stad voelen wij ons verantwoordelijk voor het welbevinden van de buurtbewoners en uiteraard ook voor de verkeersveiligheid van iedere weggebruiker. Dit voorjaar vonden de eerste participatiemomenten plaats voor het voorstel van verkeersplan Genk-Midden. Een van de eerste conclusies uit deze participatiemomenten is dat, voor de omwonenden, de Hasseltweg zijn verzadigingspunt bereikt heeft. We organiseren deze tellingen om dit te objectief in kaart te brengen.”

Vergunningenpauze

“In 2022 krijgt de Hasseltweg er mogelijk drie supermarkten bij. Hiermee is het ontwikkelingsplan, dat stad Genk begin 2000 opstelde voor deze gewestweg, zo goed als voltooid. Voor grote ontwikkelingszones is er dus geen ruimte meer. Eerder dit jaar kondigde de stad al een vergunningenpauze af voor grote publiekstrekkers op de Hasseltweg, om zo een verkeersveilige, vlotte verkeersstroming voor passanten maar zeker ook voor de buurtbewoners te kunnen blijven garanderen. Gelukkig zitten AWV en de stad op dezelfde lijn”, zegt Karel Kriekemans.

Ventwegen

De verkeerstellingen starten vrijdag en lopen tot en met 8 november; het traject loopt van aan de spoorwegbrug tot aan de rotonde ter hoogte van de Landwaartslaan. Karel Kriekemans: “Zo kunnen we de resultaten vergelijken voor diverse periodes en specifieke dagen: een gewone week versus een vakantieweek, een weekend versus een weekdag, … We nemen vanzelfsprekend ook de ventwegen mee, om te bekijken of die effectief als sluipwegen gebruikt worden. Ook de Landwaartslaan wordt daarom mee opgenomen in dit project.”

Nulmeting

“Deze verkeerstellingen zijn voor ons een nulmeting. In de loop van 2022, als de supermarkten open zijn, voeren we opnieuw tellingen uit. Dit geeft ons een objectief voor- en na resultaat. Uiteraard gevolgd door een grondige evaluatie en maatregelen waar nodig. Intussen zijn we natuurlijk ook aan de slag gegaan met de feedback die we verzamelden uit de participatiemomenten rond het Verkeersplan Genk-Midden. Binnenkort wordt de analyse bekend gemaakt. Een quick win is alvast de heraanleg van het fietspad over een groot stuk van de Hasseltweg, met duidelijke markeringen van het fietspad zelf en de oversteekplaatsen. Stad Genk en AWV tonen zo goed samen te werken aan een veilige en leefbare Hasseltweg.”, aldus nog Kriekemans.