Stad Genk zet 100 % in op verkeersveiligheid en installeert elf trajectcontroles

Gepubliceerd op woensdag 23 juni 2021 10.27 u.

Op een aantal plaatsen in Genk wordt structureel te snel gereden door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders/overtreders. Hier wil de stad paal en perk aan stellen. Eind dit jaar worden daarom elf trajectcontroles geïnstalleerd op het Genkse grondgebied.

Verkeersveiligheid prioritair

Burgemeester Wim Dries: “Genk is een stad om trots op te zijn. Maar als er 1 situatie is in onze stad die echt wel beter kan, dan is dat de verkeersveiligheid. Dat vindt ook het merendeel van de Genkenaren. Want als er één thema is waar ik echt overal op word aangesproken, dan is dat verkeersveiligheid. Er wordt te hard en te roekeloos gereden. En daardoor komen wandelaars en fietsers in gevaar, gebeuren er te veel ongevallen, verliezen er mensen hun leven. En dat is onaanvaardbaar.”

Lak aan veiligheid

Schepen Michaël Dhoore, bevoegd voor Mobiliteit: “De trajectcontroles op de belangrijkste lokale verbindingswegen gaan ons helpen om de verkeersveiligheid in onze stad opmerkelijk te verbeteren. Het overgrote merendeel van de Genkenaren houdt zich al aan de afgesproken maximumsnelheid. Oprecht bedankt. Het is nu aan die kleine minderheid, die lak heeft aan veiligheid, om hun gedrag aan te passen. De trajectcontroles gaan ons daarbij helpen. Het is of hun gedrag aanpassen, of tegen de lamp lopen."

Ook politiezone CARMA stelt in haar veiligheidsplan 2020-2025 verkeersveiligheid prioritair. Stad Genk en CARMA hebben dus de gemeenschappelijke prioritaire doelstelling om te snel rijden te ontmoedigen voor een verkeersveiliger Genk.

Werking trajectcontrole en camera’s

Bij een trajectcontrole registreert een ANPR-camera op het begin- en het eindpunt van een traject de nummerplaten van de voorbijrijdende wagens. Op die manier wordt de gemiddeld gereden snelheid over het hele traject bepaald. Elke locatie wordt ook om technische redenen voorzien van een overzichtscamera (CCTV). Alle camera’s zijn op de rijweg gericht. De privacy van de omwonenden wordt dus volledig gerespecteerd.

Controles vanaf eind dit jaar

Wim Dries: “De komende maanden nemen we de tijd om alle Genkenaren te laten wennen. In het straatbeeld zal duidelijk zijn waar de trajectcontroles ge├»nstalleerd worden. Die gewenningsfase is belangrijk, want vanaf nu is een beetje te snel ook te snel. Iedereen gelijk voor de wet, in het belang van een veiliger Genk. Pas eind dit jaar start de eerste fase met een of twee trajectcontroles. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari 2022 alle trajectcontroles gefaseerd worden ingeschakeld.”

Verkeersveiligheidsplannen

“Iedere Genkenaar, van jong tot oud, moet zich veilig voelen op straat. De trajectcontroles zijn één element in ons verkeersveiligheidsplan. Een ander zeer belangrijk instrument zijn onze verkeersplannen per stadsdeel, waarbij we de bewoners zeer actief betrekken. Deze week vindt het eerste participatiemoment plaats voor het stadsdeel Genk-Midden. Ook online kunnen mensen hun suggesties geven op het platform www.genk.be/verkeersplannen. Het mag duidelijk zijn: verkeersveiligheid is het item waar wij deze legislatuur nog zware inspanningen rond gaan doen en hard op gaan blijven inzetten. Want dat verwacht de meerderheid van de Genkenaren ook van ons. Samen verslaan we dat zwarte beest”, aldus schepen Michaël Dhoore.