Parcours en info voor bewoners

Loop, wandel of jog je mee? Dan start en finish je in het Molenvijverpark, aan de kant van de Molenstraat.

Bewoners

Bewoners kunnen enige hinder ondervinden. Om de veiligheid te garanderen zullen de Molenstraat en Hoogzij afgesloten worden tussen de Burg. G. Bijnenslaan en de Oostervenne, vanaf 8 uur tot 23 uur. Met de organisatie werd afgesproken dat aan de bewoners steeds doorgang verleend moet worden.

Het parcours loopt gedeeltelijk over de Hoogzij, Oostervenne en A. Maclotlaan. Ook in deze straten kan je hinder ondervinden. Ook hier is er wel doorgang voor plaatselijk verkeer.

De dagen voordien en de dag erna zal er in de Molenstraat ook wat extra verkeer zijn voor de op- en afbouw van het evenement. De organisatie tracht de overlast op deze momenten tot een minimum te beperken.