Korting onroerende voorheffing bij energetische renovaties

Als je ingrijpende energetische renovatiewerken uitvoert, krijg je een korting op de onroerende voorheffing.

  • Voor een stedenbouwkundige vergunning van de ingrijpende energetische renovatie vanaf 1 oktober 2016.
  • Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning.

Je vindt het E-peil op het energieprestatiecertificaat Bouw (EPC Bouw) van jouw EPB-verslaggever.

Voor wie?

Als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.

Bedrag

De vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. Dat betekent dat de vermindering van de onroerende voorheffing ten vroegste vanaf aanslagjaar 2017 kan worden toegekend.

De korting op de onroerende voorheffing geldt voor 5 jaar en bedraagt:
• 50% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E90 haalt;
• 100% voor wie na de IER een E-peil van maximaal E60 haalt.

Regelgeving

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan je zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing je zult moeten betalen op basis van het E-peil van je woning.

Voor meer informatie maakt een afspraak aan het woonloket.