Vernieuwing bushalte ‘Waterschei Hoevenzavel’ richting Zwartberg

Gepubliceerd op maandag 7 oktober 2019 12.16 u.
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt vanaf dinsdag 8 oktober de bushalte ‘Waterschei Hoevenzavel’ langs de Hoevenzavellaan (N76) richting Zwartberg. De werken duren een drietal weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De werken vinden plaats op de ventweg, die wel altijd bereikbaar blijft. Begin 2018 werd ook de bushalte aan de overkant van de gewestweg vernieuwd. De nieuwe bushalte wordt aangelegd volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, toegankelijkheid en comfort. De bushalte krijgt een verhoogd perron, een nieuw bushokje en fietsenrekken. Door het gebruik van hellingen en geleidingstegels zal de halte ook afgestemd zijn op minder mobiele en slechtziende reizigers. Het fietspad wordt aangelegd in asfalt. 

Minderhinder-maatregelen: werken vanop ventweg, parkeerplaatsen tijdelijk onbeschikbaar

Om de verkeershinder op de drukke gewestweg te beperken, werkt de aannemer zoveel mogelijk vanop de ventweg en de achterliggende parkeerplaatsen. De ventweg blijft veelal bereikbaar via de gebruikelijke in- en uitritten. 
Enkele parkeerplaatsen voor, achter en ter hoogte van de bushalte zijn niet beschikbaar tijdens de werken. Deze ruimte doet dienst als tijdelijke rijstrook van de ventweg en veiligheidszone. De handelszaken en woningen in de omgeving van de werfzone blijven bereikbaar. Wanneer de aannemer toch vanop de gewestweg dient te werken, zal dit enkel buiten de spitsuren gebeuren. 

Weersgevoelig


Infrastructuurwerken zijn altijd afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. De huidige planning kan dus nog schuiven.