Verpachting jachtrechten bos Zonhoverheide

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten de jachtrechten voor het bos van Zonhoverheide te verpachten.

Aanpak problemen everzwijn.

In Genk zijn er verschillende plaatsen waar everzwijnen zorgen voor schade en overlast. De mogelijkheden om hier iets aan te doen zijn beperkt maar ieder heeft zijn rol te vervullen: particulieren kunnen best preventieve maatregelen nemen om schade in de tuin te voorkomen, de stad zorgt voor informatie en past waar nodig het beheer van het bos aan, wegbeheerders en jagers nemen hun verantwoordelijkheid.

Voor de omgeving van Zonhoverheide - Delweg - Schemmersberg zal de stad overgaan tot verpachting van de jachtrechten in het bos van Zonhoverheide.Op deze manier willen we de aanwezige populatie everzwijnen onder controle houden en schade proberen te beperken.

Dit kan enkel als de stad de jachtrechten voor dit bos verpacht aan jagers.

Doel

De jachtverpachting heeft in de eerste plaats tot doel de populatie everzwijnen duurzaam te beheren in het domein. De jachtverpachting heeft mede tot doel schade aan de natuur en omliggende bewoning binnen aanvaardbare perken te houden en het risico op verkeersongevallen te beperken

Verpachting van de jachtrechten

Alle info over de doelstellingen, percelen, voorwaarden en de procedure staan in het document 'Verpachting van jachtrechten in domeinen van stad Genk Zonhoverheide' dat je als download kan vinden (.pdf).

Het biedingsformulier kan eveneens als download gevonden worden (.doc).

Bijkomende info kan bekomen worden via natuur@genk.be.

OPGELET: biedingen worden geopend op 23 januari 2019. Meer info hierover (hoe en waar indienen, opening, procedure...) is te vinden op p. 5 e.a. van verpachtingsdocument. Biedingen worden overhandigd bij de Stad Genk t.a.v. Dienst Project- en budgetondersteuning, Stadsplein 1 in 3600 Genk.