Verpachting jachtrechten bossen Horensberg, Bodem 1 en 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft besloten de jachtrechten voor de bossen van Horensberg, Bodem 1 en 2 te verpachten.

Aanpak problemen everzwijn.

In Genk zijn er verschillende plaatsen waar everzwijnen zorgen voor schade en overlast. De mogelijkheden om hier iets aan te doen zijn beperkt maar ieder heeft zijn rol te vervullen: particulieren kunnen best preventieve maatregelen nemen om schade in de tuin te voorkomen, de stad zorgt voor informatie en past waar nodig het beheer van het bos aan, wegbeheerders en jagers nemen hun verantwoordelijkheid.

Voor de bossen van Horensberg, Bodem 1 en Bodem 2 zal de stad overgaan tot verpachting van de jachtrechten. Op deze manier willen we de aanwezige populatie everzwijnen onder controle houden en schade proberen te beperken.

Doel

De jachtverpachting heeft in de eerste plaats tot doel de populatie everzwijnen duurzaam te beheren in deze bossen. De jachtverpachting heeft mede tot doel schade aan de natuur en omliggende bewoning binnen aanvaardbare perken te houden en het risico op verkeersongevallen te beperken.

Verpachting van de jachtrechten

Alle info over de doelstellingen, percelen, voorwaarden en de procedure staan in het document 'Verpachting van jachtrechten in domeinen van stad Genk Horensberg - Bodem 1 - Bodem 2' dat je als download kan vinden (.pdf).

Het biedingsformulier kan eveneens als download gevonden worden (.doc).

Bijkomende info kan bekomen worden via natuur@genk.be.

OPGELET:

  • biedingen worden geopend op 9 juni 2020. Meer info hierover (hoe en waar indienen, opening, procedure...) is te vinden op p. 5 e.a. van verpachtingsdocument. Biedingen worden overhandigd bij de Stad Genk t.a.v. Dienst Project- en budgetondersteuning, Stadsplein 1 in 3600 Genk. Indien het omwille van de Corona-crisis niet mogelijk is om een bieding te overhandigen in het stadhuis, kan dit ook per post (zie bepalingen document voorwaarden).
  • Wie ge├»nteresseerd is in deze verpachting mag uiteraard ter plekke gaan kijken maar moet zich aan de geldende toegankelijkheidsregels houden. Dit betekent o.m. dat er GEEN gemotoriseerd verkeer in het bos toegelaten is.