Sociaal Verwarmingsfonds

Hoe verwarm je je woning?

Gebruik je één van volgende brandstoffen om je woning te verwarmen?

  • huisbrandolie
  • verwarmingspetroleum (type c)
  • bulkpropaangas

Mits een aantal voorwaarden kan je een aanvraag indienen voor het Sociaal Stookoliefonds in het Sociaal Huis van de stad Genk of in een van de wijkcentra van het OCMW.

Let wel op: de aanvraag moet gebeuren binnen de 60 dagen na de levering!

Meer info: Verwarmingsfonds