Verwarmingstoelage: aanvragen binnen de zestig dagen

Verwarm jij je woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas? En heb je een gezinsinkomen dat lager ligt dan de grenzen voor de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds? Dan kom je misschien in aanmerking voor de stookoliepremie. De precieze voorwaarden zetten we hier op een rijtje. De aanvraag kan je indienen in het Sociaal Huis van de stad of Portavida. Opgelet: de aanvraag moet binnen de 60 dagen na de leveringsdatum van de brandstof worden gedaan.

Voorwaarden

Komen in aanmerking voor de premie:
• Gezinnen waarvan alle leden recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (categorie 1).
• Gezinnen met een maximaal inkomen van 19.105,58 euro, verhoogd met 3536,95 euro per persoon ten laste. Een persoon is ten laste indien zijn inkomen lager ligt dan 3330 euro per jaar (categorie 2). De inkomsten van iedereen op hetzelfde adres worden samengeteld.
• Personen met een schuldenoverlast (categorie 3). Mensen in deze categorie doen hun aanvraag bij het Sociaal Huis Portavida.

Bovendien verwarm je je woning met een van de volgende brandstoffen:
• Huisbrandolie (in bulk of aan de pomp)
• Verwarmingspetroleum (in bulk of aan de pomp)
• Bulkpropaangas

Je kunt voor maximum 1500 liter per jaar een premie aanvragen.

Meebrengen

Bij je aanvraag breng je de volgende documenten mee:
• Identiteitskaart
• Factuur
• Recentste aanslagbiljet van de belastingen van iedereen ouder dan 18 jaar die op hetzelfde adres is gedomicilieerd op het moment dat je de aanvraag indient.

  • Indien je in een appartementsgebouw woont (of een busnummer hebt): een verklaring van de eigenaar waarop vermeld staat over hoeveel woningen de geleverde stookolie verdeeld wordt.

Categorie 1: een klever van het ziekenfonds van iedereen op hetzelfde adres

Wie in categorie 1 zit en de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds krijgt, kan een klever van het ziekfonds meebrengen van iederéén die op hetzelfde adres woont. Dus ook van kinderen jonger dan 18 jaar. Wanneer iedereen recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming (de klever eindigt dan op een 1), wordt de premie toegekend. Je aanslagbiljet hoef je in dat geval niet mee te brengen.

Aanvragen

Sociaal Huis – stad Genk

Balieplein

089 65 51 66

 
Sociaal Huis – Portavida

Welzijnscampus 11

089 65 57 00