VIA VIA - project-, doel- en resultaatomschrijving

Het project VIA VIA biedt begeleiding aan werkzoekenden uit Genk, As en Zutendaal die er niet in slagen op eigen kracht aan werk te geraken. Het project vertrekt vanuit een totaalaanpak: samen met de werkzoekenden werken we aan de verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktgerichte competenties, verbinden we hen met andere hulpverlenende organisaties die oplossingen kunnen bieden op het vlak van huisvesting, leefloon, kinderopvang, mobiliteit, … en coachen we hen tijdens hun zoektocht naar werk.

Met het project VIA VIA wil het stadsbestuur de persoonlijke en maatschappelijke weerbaarheid alsook de arbeidsmarktcompetenties van vrouwelijke werkzoekenden verbeteren en zo hun kans op duurzame tewerkstelling aanzienlijk te verhogen.

Het project VIA VIA wordt gerealiseerd met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.