Vlaanderen biedt tweede boostervaccin aan voor ouderen

Gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022 15.26 u.
De komende weken maken de Vlaamse vaccinatiecentra zich klaar om de thuiswonende 80-plussers en de bewoners van de woonzorgcentra een tweede boostervaccin aan te bieden.

Op 6 mei besliste de Interministeriële conferentie om een nieuwe boostercampagne uit te rollen voor deze doelgroep. De aanleiding hiertoe is om hen te voorzien van een extra bescherming tegen het COVID-19 virus dat nog steeds onverwachte wendingen kan aannemen. Hiermee tracht men de meest kwetsbare personen in onze maatschappij een voldoende hoge bescherming te bieden tegen een (mogelijk) ernstig verloop van COVID-19.

Concreet betekent dit dat binnen onze Eerstelijnszone de bewoners van woonzorgcentra hun tweede boostervaccin ontvangen in het centrum waar zij verblijven. Hiervoor voorziet het vaccinatiecentrum afhaalmomenten die reeds eerder naar de woonzorgcentra werden gecommuniceerd.

De thuiswonende 80-plussers worden vanaf 14/5 stapsgewijs uitgenodigd voor hun dosis in het vaccinatiecentrum.

Voor meer informatie kan je terecht bij het telefonisch infopunt van het vaccinatiecentrum.
Elke maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag bereikbaar op 0800 93 023 of via WhatsApp op 0471 01 30 40 elke werkdag van 9 tot 17u.

Meer info over de tweede boostervaccinatie voor ouderen op laatjevaccineren.be.