Vleermuizen in de Stiemervallei

Gepubliceerd op woensdag 13 juli 2022 11.42 u.
Ter voorbereiding van de realisatie van het project de Valleiroute werd de vleermuizenpopulatie in de Stiemervallei in kaart gebracht door een expert.

Lees meer over dit onderzoek.

Op 12 juli gaf de vleermuizenexpert een toelichting over dit vleermuizenonderzoek en ging daarna met de deelnemers op pad in de Stiemervallei om de diertjes op te sporen met een bat detector.

Voor alle deelnemers was dit een heel leerrijke avond. We geven hier een paar van de interessante weetjes over vleermuizen mee:

  • In Genk komen minstens 10 vleermuizensoorten voor! Als je weet dat er in België slechts 21 soorten voorkomen, is dit toch al heel wat.
  • Vleermuizen paren in de herfst/winter, maar de effectieve bevruchting vindt pas in de lente plaats. Het vrouwtje bewaart de zaadcellen van het mannetje gedurende de winter in de baarmoederhals.
  • Vleermuizen kunnen grote afstanden afleggen om te gaan jagen. Zo is er een kraamkolonie in Herentals gekend waarvan de vleermuizen elke nacht vliegen tot in Limburg om te foerageren. Zo vliegen ze meer dan 60 km per nacht!
  • In tegenstelling tot wat er vaak gedacht wordt, verblijft een vleermuis zelden in een dode boom. Het liefst gebruikt hij oude spechtengaten in levende bomen. Hier helpt de zwarte specht dus bij, die ook gaten maakt in levende bomen.